Nieuws

Stikstofproblematiek: een update

Gepubliceerd op 7 december 2023

De problemen met stikstof bij bouwprojecten zijn een landelijk probleem. Veel meer projecten in Nederland en dus ook in Zaanstad hebben hier mee te maken. Hierdoor kampen alle gemeenten met vertraging of het stilvallen van projecten. Dit komt door de complexiteit van deze wet- en regelgeving. Het verlenen van vergunningen wordt hier erg door bemoeilijkt.

Voor het openstellen van de busbrug zijn we afhankelijk van het krijgen van een vergunning van de omgevingsdienst en de provincie Noord-Holland. Op basis van een positief oordeel van een onafhankelijk adviesbureau over de gevolgen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden, is begin 2022 door de gemeente een vergunningaanvraag ingediend bij de omgevingsdienst.  Los daarvan heeft de Raad van State op 2 november 2022 een uitspraak gedaan, waardoor de zogeheten bouwvrijstelling is komen te vervallen. Deze uitspraak raakt ook busbrug de Binding, omdat eerder in de gemeenteraad is besloten dat de busbrug opengesteld kan worden mits er extra maatregelen worden genomen. Eén van deze randvoorwaarden is de herinrichting van de verkeerssituatie op de rondweg (Glazenmaker en Wildeman) in Westerkoog. Bij de herinrichting komt tijdens de bouw stikstof vrij, welke dus moet voldoen aan de uitspraak van de Raad van State van 2 nov 2022.

Er zijn twee manieren om toestemming te krijgen van de omgevingsdienst:

  1. Door middel van een "ecologische passende beoordeling" die Zaanstad begin 2022 heeft laten maken. Deze beoordeling moest laten zien dat het openstellen van de spits geen schade veroorzaakt aan de natuur in de polder Westzaan door stikstofuitstoot.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (2 november 2022) heeft de omgevingsdienst vervolgvragen gesteld over verkeerskundige onderdelen, en extra berekeningen voor de bouwfase betreffende de herinrichting van rondweg Westerkoog. Uit deze nieuwe berekeningen bleek dat de bouwfase van de Westerkoog en het openstellen van de busbrug een kleine extra stikstofdepositie veroorzaken die mogelijk op te lossen valt. Het college heeft de extra berekeningen en bijgestelde rapporten, weer ingediend bij de omgevingsdienst. Op 18 april 2023 gaf de Omgevingsdienst Noord Holland aan een second opinion uit te willen voeren. Deze second opinion bestaat uit veldonderzoek ter plaatse in polder Westzaan. 

  1. Door middel van een "externe salderingsbron" te gebruiken om de stikstofuitstoot te compenseren. Dit betekent dat we ergens anders in de buurt een andere bron van stikstof zouden moeten verminderen. Bijvoorbeeld bij een industrieel bedrijf of een boerderij, om de stikstofuitstoot van de spitsopenstelling te compenseren.

Begin november 2023, heeft de omgevingsdienst laten weten dat ze de eerste manier, de "ecologische passende beoordeling," niet goedkeuren. Dus, we krijgen geen vergunning op die manier. We kijken nog steeds naar de tweede manier, maar dat is lastig omdat externe saldering strikte regels heeft.

Zaanstad blijft zoeken naar oplossingen

Zowel ambtelijk als bestuurlijk bespreekt Zaanstad de Zaanse, maar ook landelijke, stikstofproblematiek veelvuldig met de provincie en zal dat blijven doen. De gemeente Zaanstad wil blijven zoeken naar oplossingen voor het stikstofprobleem. Het college voert hiervoor bestuurlijk overleg met het huidige college van Gedeputeerde Staten, in landelijke en regionale stikstoftafels en in het kader van het Gebiedsproces Polder Westzaan. Het college werkt ook aan een strategische samenwerkingsagenda met Gedeputeerde Staten waarin de gezamenlijke aanpak van de stikstofopgave een belangrijk agendapunt is. Het doel blijft om een stikstofvergunning te verkrijgen.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl