Nieuws

Hoe staat het met de plannen om busbrug De binding 24/7 open te stellen?

Gepubliceerd op 20 november 2019
Afbeelding

Wat is er nog nodig om Busbrug de Binding 24 uur per dag, 7 dagen per week open te kunnen stellen? Op basis van onderzoeken heeft het college besloten de voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor totale openstelling. Hoe staat het nu met die voorbereidingen en wanneer neemt het gemeentebestuur een besluit?

Het college van B&W en de gemeenteraad willen tijdens de spitstijden korte rijroutes voor het autoverkeer tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering. Nu moeten automobilisten omrijden omdat busbrug De Binding op werkdagen juist tijdens spitsuren gesloten is voor autoverkeer.

Extra maatregelen nodig

Als de busbrug 24 uur per dag voor verkeer is opengesteld, neemt het verkeer op de rondweg (De Wildeman en De Glazemaker) in Westerkoog toe. Om te zorgen dat het veilig blijft voor alle weggebruikers en de buurt daar prettig kan wonen, moeten er extra verkeersmaatregelen komen. En de geluidsoverlast moet naar beneden.

Veilig fietsen en oversteken 

Tijdens drie bijeenkomsten hebben ca. 40 bewoners meegedacht over de aanpassingen aan de rondweg in Westerkoog. De verslagen van de drie bijeenkomsten staan onder het kopje 'documenten'. Aan de hand van de besproken wensen is een ontwerpvoorstel gemaakt. In het ontwerp is gekozen voor een adviessnelheid van 30 kilometer per uur voor de hele rondweg. Fietsers krijgen een eigen fietsstrook. Er komen meer zebrapaden om veilig over te steken en kruispunten worden verhoogd (plateau's) om de snelheid te verlagen. Een rotonde aan de noordzijde zorgt voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers.  

Wat is nu nog nodig? 

De plannen voor een herinrichting van de rondweg zijn op 13 en 14 november getoond aan omwonenden van de rondweg. Het ontwerp gaat nu samen met reacties van omwonenden naar het college. Als het college de plannen voor de rondweg definitief heeft vastgesteld, start de fase van de wijziging van de bestemmingsplannen en een nieuw verkeersbesluit. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Als alle stappen doorlopen zijn, dan kunnen de werkzaamheden aan de rondweg op zijn vroegst eind 2020 starten. Naar verwachting zou de busbrug dan open kunnen in 2021.

Meer niewsberichten

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl