Over het project

In 2017 is onderzocht wat de gevolgen zijn van een permanente openstelling van busbrug de Binding. De busbrug is nu 20 uur per dag open voor verkeer. De gemeente wil ook tijdens de spitstijden korte rijroutes voor automobilisten tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering door de busbrug tijdens de spits (tussen 07.00 en 09.00 uur en 16.00 en 18.00 uur) voor het verkeer open te stellen. Vrachtwagens mogen geen gebruik maken van de busbrug.  

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het college besloten verdere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de busbrug 24 uur open te stellen.  De busbrug kan pas permanent voor al het verkeer worden opengesteld als er extra verkeersmaatregelen zijn genomen. Daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om de geluidsbelasting bij een aantal woningen te verminderen. De maatregelen bestaan uit:

  • Aanpassingen om de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker te verbeteren.
  • Verkeersaanpassingen op de kruisingen bij de busbrug (inmiddels uitgevoerd).
  • Geluidsreducerend asfalt op De Wildeman.
  • Geluidsscherm bij de busbrug, met maximale hoogte van 1.20 meter en/of het isoleren van de gevels van 24 tot 36 woningen (op kosten van de gemeente).

Direct naar onderzoeksrapporten


Welke grote verkeers- en nieuwbouwprojecten spelen zich nog meer af in het gebied?

Aanpak Guisweg

Centrumplan Westerkoog

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl