Nieuws

Vaststelling ontwerp rondweg Westerkoog voor 24-uurs openstelling busbrug

Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Het college vraagt de raad om in te stemmen met de vaststelling van het voorkeursalternatief voor de rondweg in Westerkoog om de busbrug 24 uur te kunnen openstellen. In het ontwerp is gekozen voor een adviessnelheid van 30 kilometer per uur voor de hele rondweg en een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te waarborgen.


Momenteel is de busbrug op werkdagen 20 uur opengesteld voor gemotoriseerd vervoer. De brug is niet toegankelijk tijdens de ochtend- en middagspits. Automobilisten moeten nu tussen Westerwatering en Westerkoog tijdens de spitsuren omrijden. Dit wil de gemeente veranderen door de busbrug tijdens de spits open te stellen. Dit betekent dat er extra verkeersmaatregelen genomen moeten worden op de rondweg Westerkoog (De Glazenmaker en De Wildeman) en maatregelen die de geluidsbelasting bij een aantal woningen die direct aan de busbrug liggen, verminderen. Om dit voorkeursalternatief uit te voeren, is een extra investering nodig van 2 miljoen.

Veiligheid en leefbaarheid
Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: “De openstelling van de busbrug is geen makkelijke opgave. Het is niet voor niets dat openstelling van de busbrug al zo’n lange periode onderwerp van gesprek is in Zaanstad en voor- en tegenstanders kent. Veel inwoners maken dagelijks gebruik van deze route en ervaren hinder door het omrijden. De bewoners die aan de route wonen, krijgen het verkeer en de bijbehorende overlast weer voor hun kiezen. Met alle belangen moeten we zo veel mogelijk rekening houden en dat is een behoorlijke opgave. Met dit voorkeursalternatief en de bijbehorende extra verkeersmaatregelen denken we dat we tot een oplossing te komen die zorgt voor meer veiligheid, een betere doorstroming en een leefbare omgeving.”

Inspraak van inwoners en betrokkenen
De klankbordgroep, de politie en de Vervoerregio Amsterdam keken mee op het alternatief en gaven hun adviezen en opmerkingen. De gemeente organiseerde twee bewonersavonden om het voorkeursalternatief voor te leggen. Hier kwamen veel reacties op. De meeste reacties kwamen van inwoners uit Westerkoog. De gemeente heeft het ontwerp, op basis van de ontvangen reacties van bewoners en samenwerkingspartners, het ontwerp op onderdelen aangepast. Onder andere het aanbrengen van enkele middeneilanden bij zebrapaden en het vervangen van klinkerverharding door geluidreducerend asfalt op de verkeersplateaus worden meegenomen.

Planning en vervolg
Als de raad het ontwerp vaststelt, kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure, de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit. Voor deze procedures zijn aanvullende onderzoeken nodig zoals onderzoek naar stikstof. Daarna is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. Afhankelijk hiervan kan niet eerder dan over circa 10 maanden na het opstarten van de procedures gestart worden met de werkzaamheden.

Meer niewsberichten

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl