Planning

Welke stappen zijn nodig en wanneer worden die genomen?

Planning en proces


2017/2018

 • Verkeersonderzoek naar effecten voor verkeer bij 24 uur openstelling. 
 • Milieuonderzoek.

2019

 • Plan maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker.
 • Daarnaast plannen maken voor geluidswerende maatregelen langs de busbrug. Dit wordt beschreven in een project- en verkeersbesluit.

2020

 • Extra verkeersonderzoek (dat past bij het aangepaste ontwerp ‘advies-30’)
 • Extra milieuonderzoek (gebaseerd op het verkeersonderzoek)
 • Vaststelling van het ontwerp
 • Start planologische procedure (wijzigen van bestemmingsplan).

2021

 • Stikstofonderzoek, onderdeel procedure wijzigen bestemmingsplan.
 • Start onderzoek oplossingen stikstofproblematiek.

2022

 • Stikstof oplossing vastleggen in natuurvergunning. 
 • Start planologische procedure
  • Het ontwerp voor de rondweg uitwerken. Op basis van het uitgewerkte plan kan een aannemer geselecteerd worden.
  • Plannen maken voor geluidswerende maatregelen voor de woningen langs de busbrug.
  • Opstellen verkeersbesluit
  • Opstellen omgevingsvergunning (kapvergunning)
  • Gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen.

Als al deze stappen zijn doorlopen, wordt gestart met het zoeken naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Daarna wordt daadwerkelijk met het uitvoeren van de maatregelen gestart. Naar verwachting kan de busbrug dan eind 2023 tijdens de spitstijden open. Vertraging door eventuele bezwaren zijn niet meegenomen in deze planning.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl