Planning

Welke stappen zijn nodig en wanneer worden die genomen?

Planning en proces


2017/2018

  • Verkeersonderzoek naar effecten voor verkeer bij 24 uur openstelling. 
  • Milieuonderzoek.


2019

  • Plan maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker.
  • Daarnaast plannen maken voor geluidswerende maatregelen langs de busbrug. Dit wordt beschreven in een project- en verkeersbesluit.

Begin 2020

  • Start planologische procedure (wijzigen van bestemmingsplan).
  • Project- en verkeersbesluit klaar.
  • Het college van B&W neemt besluit over het project- en verkeersbesluit.

Eind 2020

  • Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen indienen.
  • De gemeenteraad neemt een definitief besluit.

Als al deze stappen zijn doorlopen, wordt gestart met het zoeken naar een bedrijf die het werk gaat uitvoeren. Daarna wordt daadwerkelijk met het uitvoeren van de maatregelen gestart. Naar verwachting kan de busbrug dan in 2021 tijdens de spitstijden open.Vertraging door eventuele bezwaren zijn niet meegenomen in deze planning. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl