Busbrug de Binding

Op deze website vindt u informatie over de plannen om de busbrug tijdens de spits voor het verkeer open te stellen.

Openstelling busbrug De Binding

De gemeente heeft nog steeds geen stikstofvergunning verkregen van de vergunningverlener omgevingsdienst. De landelijke stikstofwetgeving is zeer streng, ondanks de zeer kleine hoeveelheid stikstofneerslag als gevolg van de openstelling in de spits. Afgelopen jaar heeft de gemeente getracht de vergunning te krijgen, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.

Omdat wij het belangrijk vinden de busbrug 24 uur te openen voor verkeer, hebben wij er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Omdat de landelijke wetgeving nóg strenger is geworden, is dit helaas nog niet gelukt.  Dit betekent dat de busbrug hoogst waarschijnlijk tot medio 2025 nog dicht blijft in de spits.

Lees meer over het project

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets anders kwijt, dan kunt u een e-mail sturen naar: debinding@zaanstad.nl.

Of ga naar veelgestelde vragen


 Aanpassing rondweg Westerkoog

Voordat de busbrug open kan, zijn er extra maatregelen nodig aan de rondweg Westerkoog (Glazenmaker en de Wildeman) om het extra verkeer te kunnen verwerken. Het ontwerp is met inbreng van bewoners tot stand gekomen.

Het vastgestelde ontwerp voorziet in:

  • Het vervangen van fietssuggestiestroken door fietsstroken
  • Het aanpassen en verbreden van het middeneiland bij vijf zebrapaden
  • Het maken van extra verkeersplateau’s bij de oversteekpunten
  • Het gebruik van stiller asfalt op de verkeersplateaus.

Met deze maatregelen worden de Glazenmaker en Wildeman veiliger gemaakt om het extra verkeer kunnen verwerken. Fietsers hebben over de hele rondweg een eigen plek op de weg en bij de middeneilanden kunnen voetgangers in twee keer oversteken. De verkeersplateau’s zorgen ervoor dat de auto’s minder hard zullen rijden.

Stikstofproblematiek

De problemen met stikstof bij (bouw)projecten zijn  een landelijk probleem. Veel meer projecten in Nederland en dus ook in Zaanstad hebben hier mee te maken. Hierdoor kampen alle gemeenten met vertraging of het stilvallen van projecten. Dit komt door de complexiteit van deze wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen aan de rondweg Westerkoog als voorwaarde voor openstelling van de busbrug, blijven we zoeken naar oplossingen om de benodigde stikstofvergunning te krijgen.

Lees meer

Hoe nu verder?

Het college erkent dat een goede en duurzame bereikbaarheid van het westen van de stad cruciaal is. Om die reden wordt onderzocht wat wél mogelijk is binnen de huidige(stikstof-)regelgeving:

  • Gekeken wordt welke verkeersveiligheids-maatregelen binnen het huidige bestemmingsplan, stikstofregels en vastgesteld budget wél uitgevoerd kunnen worden.
  • Onderzocht wordt of het praktisch mogelijk is de busbrug De Binding eerst open te stellen voor (alleen) elektrische voertuigen.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl